Yurtdışı Patent Tescil Sistemi

diermarkahizmetleri

Yurt Dışı Patent Tescil

Bir patent başvuru yapıldığı ülkede korunmaktadır. Türkiye de yapılmış bir patent başvurusu sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlilik kazanır. Yurtdışında  Patent başvurusu isteniyorsa ulusal patent başvurusu aşamasında Rüçhan Hakkı talep edilmesi gerekir. Rüçhan talep edilmesiyle Türkiye de yapılmış bir başvuru ile yurtdışında yapılmış bir patent başvurusu tarihleri arasında o tarihten sonra yapılmış patent başvuruları hükümsüz kalacaktır.

Yurtdışı patent başvuruları çeşitleri

  • Ulusal patent başvurusu
  • Uluslararası patent başvurusu (PCT)
  • Bölgesel işbirliği patentleri (EPC)
  • Avrasya Patent İşbirliği (EAPC)
  • Afrika Bölgesel Fikri Haklar (ARIPO)
  • Afrika Fikri Haklar Örgütü (OAPI)
  • Körfez İşbirliği Patent  (GCC)

Ulusal Patent Başvurusu;

Ulusal patent başvuruları tescil koruması istenen ülkede ilk yapılan başvurudur. İki türlü başvuru söz konusudur.
  • Direk ülke ofisi kanalı ile başvuru
  • Diğer bir ülkeden alınan rüçhan hakkı ile yapılan başvuru
Ulusal patent başvuruları yapıldıkları ülkelere göre birbirinden bağımsız değerlendirilir.
Uluslararası Patent Başvurusu (Patent İşbirliği Anlaşması-PCT)
Uluslararası patent başvuruları Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde (Wipo) yapılmaktadır. Türkiye de 1996 yılında bu anlaşmaya taraf olmuştur.Taraf ülkelerin herhangi birinde yapılan başvuru ile diğer taraf ülkelerde de patent hakkı istenilmesini sağlar. Ayrıca maliyet açısından da ülkesel başvurulara nazaran avantajlıdır.2013 Eylül ayı itibariyle 149 ülke anlaşmaya taraftır.
PCT sistemiyle patent verilmez PCT sadece başvuruları kolaylaştırma ile ilgili bir sistemdir.
İlk başvuru tarihinden itibaren 30 ay içerisinde başvuru tamamlanması gerekmektedir.

Bölgesel İşbirliği Avrupa Patent Başvurusu (EPC)

Türkiye Avrupa Patent Sözleşmesine 2000 yılında taraf olmuştur.Başvuru sahibinin belirlediği ülkelerde bölgesel olarak koruma sağlamaktadır.38 ülke şu an için bu sözleşmeye taraftır.