Patent Nedir?

Patent Nedir ?

avers_patent

Patent, sınai mülkiyet haklarından biridir. Seri halinde imal edilecek olan malın belli standartlara uygun olarak yalnız ilk imalatçı tarafından üretilmesi hakkını temsil ettiği gibi, buluşun çalınmasından ve taklitlerinden korunmasını da sağlar. Patent hakkı, genellikle her ülkenin kendi sınırları içinde geçerlidir. Patent sahibi, imal edeceği mamulün başka ülkeler için de patent hakkını isterse, ayrı ayrı o ülkelere müracaat etmesi gerekir. Bazı ülkeler, başka ülkede alınan patent hakkının belli şartlar dahilinde kendilerinde de geçerli olmasına izin verirler. Beynelmilel patent hakkı mevcut değildir.

PATENT KRİTERLERİ

Bir buluşun patent belgesi ile korunabilmesi için gerekli kriterler

-Yenilik

-Tekniğin bilinen durumunun aşılması

-Konusunda uzman biri tarafından kolayca düşünülüp uygulanamayacak bir niteliğe haiz olması.

 

Patent  Çeşitleri ve Patent;

Patent  ise buluş sahibinin söz konusu ürün veya usulünü belirli süre ve şartlar dahilinde kullanabilme,satabilme,lisans verebilme hakkına sahip olmasıdır.Bu hakkı gösteren belgeye de Patent  Tescil Belgesi veya Faydalı model tescil Belgesi veya Patent  Alma denir.
Buluşlar ancak Patent  veya faydalı Model tescili ile korunabilir.

Patent  Alma Tescil Kanuni Kapsamı Nedir?

Buluşlar 551 sayılı patent haklarının korunması hakkında kanun hükmünde kararname çerçesinde buluş sahibinin korunduğu Patent  ve faydalı Model belgeleriyle buluşunun başkaları tarafından  üretme  veya  satma hakkını belirli süre dahilinde engelleme hakkı vermesidir.
Patent   Çeşitleri – Patent  ve Faydalı Model belgesi süreleri;

Patentler İncelemeli ve incelemesiz olarak ikiye ayrılır; 

Bu haklarda süreler,
-İncelemeli Patent ;20 yıl
-İncelemesiz Patent ;7 yıl
-Faydalı Model,10 yıl’dır.

Patent  ve Faydalı Model belgesi arasındaki fark;

Patent  ve Faydalı Model de en öenmli fark patent başvurularındaki yüklü araştırma ve inceleme ücretlerinin Faydalı Model belgesinde olmaması denilebilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

-Başvuru dilekçesi,

-Tarifname, 

Buluşun tüm özellikleri buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan kişi tarafından, buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve ayrıntılı yazılır.Tarifname sırasıyla; buluş başlığı, buluşun ilgili olduğu
teknik saha ve tekniğin bilinen durumu, buluşun çözmeyi amaçladığı teknik problem,
resimlerin açıklanması, resimlerden yararlanarak buluşun açıklanması, buluşun sanayiye uygulanma biçimi şeklindeki alt bölümleri kapsar.

-İstem veya İstemler,
 Buluşun patentle ya da faydalı modelle korunması istenilen unsurları tanımlar.Her istem açık ve öz olarak yazılır.İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz

-Özet, 
 Özetin başında buluş başlığı yer almalıdır.Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder; tarifname, istemler, eğer varsa resimlerde bulunan temel özellikleri içerir.Buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı bildirir.Özet kısmı anlatımın izin verdiği ölçüde kısa olmalı, Tercihen 50 ila 100 kelimeden oluşmalıdır.

-Resimler,
 Buluş konusu makine, cihaz, ürün ve yöntemin tarifnamede açıklanması resimleri gerektiriyorsa, yazılı kısım içermeyen,siyah-beyaz,teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmiş resimler başvuruda yer alabilecektir.

Vekaletname (imza + kaşelenmiş olarak noter onaysız).Avers ile Hizmetlerimiz

Marka Tescili

Kendi markanızı tescilleyin.

Patent / Faydalı Model Tescili

Tescil & Patent hizmetlerimiz

Wipo

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü

Yurtdışı Patent Hizmetleri

Uluslar arası hizmetlerimiz.

Marka Araştırma

Sizin için markanızı dünyada araştıralım.

Patent Araştırma

Tescil ve Patent süreçleri

Marka Takibi

Gözümüz markanızın benzerlerinin üstünde.

Patent Takibi

Süreç takibi ve bilgilendirmesi.