Patent İtiraz

patent_itiraz

Patent İtiraz

“Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan patent başvuruları resmi patent bülteninde aylık olarak yayınlanmaktadır. Yayınlanan bu başvurulara bültenin yayına çıkmasından itibaren altı ay içerisinde itiraz edilebilir.”

.

Neden İtiraz?

İlgili sektörde alınan bir buluş tescil koruması ile tekel hakkı kazanacağından eğer bir buluş başvuru yapıldığı tarihten önce bilinen bir teknik olduğu veya buluş üzerinde hak talepleri gibi nedenlerle itiraz edilebilir.

İtirazda Neler İstenir?

  • Yapılan itirazı destekleyecek buluşun ilgili olduğu teknik saha ile ilgili deliller,
  • Yapılan patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterleri olan tekniğin bilinen durumunu aşmadığı veya üretilebilirlik kriterine uymadğı,
  • Tarifname içeriğinin patent yönetmeliğine uygunsuzluğu İleri sürülebilir.

Patent İtiraz Aşamaları

İtirazın yapılmasından sonra başvuru sahibine itiraz ile ilgili bilgi verilir. Başvuru sahibi eğer varsa itiraza karşı görüşlerini ve delillerini 3 ay içerisinde sunabilir veya yapılan itirazları dikkate alıp istem veya tarfname üzerinde revizyon yapıp başvurusunu yenileyebilir.Patent itiraz birimince incelenen kararı Sınai Mülkiyet Mahkemesine de götürülebilir. Veya bu süreçte itiraz etmeyen tüm şahıs veya kurumlar itiraz konusunu Sınai Mülkiyet Mahkemesine götürebilir.