İNSAN KAYNAKLARI


İnsan Kaynakları

İnsan kaynağımızı, konusunda uzman, sürekli gelişimi ilke edinmiş bireyler arasından seçerek, tüm çalışanlarımızla birlikte, başarı grafiğimizi arttıracak ilke, değer ve standartları sürekli yükseltmektir. Bu amaçla,İnsan Kaynakları uygulamalarımızda eşitliği esas alarak iş gerekleri ve yetkinliklere dayanan insan kaynakları süreçlerini uygulamak ve sürekli geliştirmek, Çalışanlarımızın eğitim, gelişim ve motivasyonuna yönelik eşit olanaklar sunmak, ihtiyaçlar doğrultusunda öncelikli olarak kariyer imkânı sağlamak,Performans ve başarıyı adil bir şekilde ölçmek ve ödüllendirmek temel insan kaynakları politikalarımızdır.