Faydalı Model Nedir ?

avers_faydali_model

Faydalı Model Nedir ?

Faydalı model, tekniğin bilinen durumunu aşma kriterini gerçekleştirmeyen ancak yeni ve az da olsa teknik ilerleme sağlayan sınai mülkiyet hakkıdır. Patent sahibine sağlanan koruma faydalı model sahibine de aynen tanınır. Ancak faydalı model koruma süresi 10 yıl olup bu süre uzatılamaz.

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 ve 10. maddelerine göre yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşlar faydalı model korumasından faydalanır. Kararname mutlak yenilik ilkesini benimsemiştir. Bunun anlamı faydalı model başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamışsa yeni değildir. Sanayiye uygulanabilirlik ise buluşun sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir ya da kullanılabilir olmasıdır.  Ayrıca, yöntemler ile kimyasal buluşlar için belge başvurusunda bulunulamamaktadır.

Faydalı Model Belgesi başvurusu yapılmadan önce, belge başvuru dokümanlarının (tarifname, istemler ve teknik çizimler) iyi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Başvuru resmi patent bülteninde yayınlandıktan sonra eğer erken yayın talep edilmemişse, başvuru 18. aya denk gelen resmi patent bülteninde, erken yayın talep edilmişse uygun olan ilk resmi bültende yayınlanmaktadır. Yaklaşık olarak erken yayın talep edilen başvurular, 5-6. aya denk gelen bültende yayınlanmaktadır.

Başvurularda içerik incelemesi yapılmamaktadır. Yani Türk Patent Enstitüsü, başvuruya konu olan buluş yeni mi değil mi diye başvurunun içeriğini incelememektedir. Yayınlanan başvurulara gelecek itirazları değerlendirerek karar vermektedir.

Dolayısı ile belge başvurularında, erken yayın talep edilmişse ortalama 10-12 ayda, erken yayın talep edilmemişse 22-24 ayda bu belge alınmaktadır.